Helyhez kötött légszennyező források bejelentése

Ön tudta, hogy ha 140 kW th meghaladó névleges bemenő hőteljesítményű füstgázt kibocsátó tüzelőberendezést használ, az bejelentés köteles a területileg illetékes kormányhivatal felé! Engedélyköteles légszennyező pont- és diffúz forrás engedély nélküli üzemeltetése, légszennyező forrásonként: 1 000 000 Ft bírsággal is sújtható  a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről című rendelet 9. számú melléklete alapján! Mielőtt bármilyen bejelentést tehetne…

Tűzvédelmi biztonsági jelek kihelyezése, irányfények ellenőrzése

Jó ha tudja, hogy meglévő építményekben, és épületekben is biztonsági (menekülési, tűzvédelmi, és veszélyhelyzeti) jeleket kell kihelyezni, akár a meglévő biztonsági világítás mellett is, ha az nem teljes körű. Hova kell és mit?  2020. január 22-től.  (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet OTSZ.) biztonsági jel: Meghatározott mértani forma, szín és képjel (piktogram) kombinációjával létrehozott, rögzített elhelyezésű jel,…

Orvosi alkalmassági vizsgálatok,előzetes, időszakos, záróvizsgálat

Ön tudta, hogy ha munkavállalója nem rendelkezik érvényes munkaköri alkalmassági vizsgálattal, azonnali hatállyal felfüggesztheti a munkavállaló munkavégzését a munkavédelmi felügyelő és bírságot szabhat ki?  Az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.), és a 273/2011. (XII.20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról. Az alábbiakban összefoglaltam a vizsgálatok megnevezését és lényegi tartalmukat. Természetesen…

Munkavédelmi tipp: Munkavédelmi bírság összege

Tipp. Munkavédelmi bírság alapösszege. A munkavédelmi bírság alapösszege a súlyosan veszélyeztetett* munkavállalónként ötvenezer forint. A munkavédelmi bírság mértékét a munkavédelmi hatóság mérlegelési jogkörében legfeljebb 20% megemelheti a  273/2011. (XII.20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról. alapján! Mikor történhet ilyesmi ?** Ha pl.: – a munkáltató nem bízott meg munkavédelmi szakembert a munkavédelmi…

Időszakos villamos felülvizsgálat, érintésvédelem

Időszakos villamos felülvizsgálat, érintésvédelem, villámvédelem Jó ha tudja, hogy kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya, minimum 100.000 Ft/ rendszer bírsággal sújtható  a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján.  A   felülvizsgálat során feltárt tűzveszélyes, vagy soron kívüli javítandó jelzéssel ellátott hibák igazolt megszüntetésének hiánya minimum 50.000 Ft/rendszer bírsággal sújtható a  259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet alapján. Mikor kell felülvizsgálni? 1.Munkavédelmi szempontból: – a…

Munkavédelmi tipp: veszélyes anyagok bejelentése, veszély szimbólumok, biztonsági adatlapok letöltése

2015. június 1-től az anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és csomagolására kizárólag a CLP (1272/2008 EK) rendelet előírásai vonatkoznak. A megszokott narancs színű, veszélyt jelző szimbólumokat fokozatosan felváltják az új, pirossal keretezett piktogramok. RÉGI                                                       ÚJ     A régi kifejezések helyébe újak léptek: A készítmény helyébe – a keverék. A veszélyes…

Tűzoltó készülék nyilvántartás és karbantartás

Tűzoltó készülék nyilvántartás, karbantartás és tűzvédelmi üzemeltetési napló A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet. A tűzoltókészülék készenlétben ill. karbantartásának hiányából fakadóan a tűzoltóság által a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező a  259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet alapján! Mikor és mit nézünk?   (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet…