Kullancsveszély a zöldterületi munkavégzés során

A jó idő beköszöntével sokunk szívesen töltenek több időt a szabadban, nem csak munkavégzés alkalmával. Akik zöldterületen végeznek munkát nagyon jól tudják, hogy milyen védekezési lehetőségeik vannak. Elsősorban a fű rendszeres nyírása, az aljnövényzet és a bokrok metszése, az avar gyakori összegyűjtése ebből a szempontból kétféle előnnyel is jár. Egyrészt kevésbé nedves mikroklímát eredményez, ami…

Képernyős munkakörnyezet kialakítása

A képernyős munkakörnyezet kialakítása a munkahelyen.   A munkahelyi jóllét jelentősége egyre nő minden országban, mind a munkavállalók, mind a munkáltatók körében. Bár különböző meghatározások léteznek arra vonatkozóan, hogy mit takar ez a fogalom, az Európai Unión belüli (EU) egyik hasznos definíció szerint a jóllét olyan „összefoglaló fogalom, amely az élet munkával töltött részének minőségét…

Méh és darázscsípés esetén teendők

A nyári hónapokban gyakran előfordul, hogy méh vagy darázscsípés éri a munkavállalót. Rosszabb esetben akár súlyos allergiás reakció (anafilaxia) is bekövetkezhet. Mit tehetünk, ha a csípés megtörtént, illetve hogyan előzzük meg.   „A méh vagy darázscsípés helyén kialakuló piros, fájdalmas duzzanat nagyon kellemetlen, leggyakrabban azonban veszélytelen. Fontos tudni ugyanakkor, hogy ha a rovarcsípést követő két…

Munkahelyi védőoltások

                       MUNKAKÖRÖKHÖZ KAPCSOLÓDÓ VÉDŐOLTÁSOK A 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. §. (1) bekezdésének értelmében a munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető biológiai kockázatokat, a munkahelyi expozíciót (veszélyeztetettséget) a külön jogszabályban [61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet] foglaltaknak megfelelően felmérni. A megbetegedési veszély csökkentése érdekében…

Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegek

A “Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról” szóló rendelet megalkotásának célja az volt, hogy – a ÁNTSZ alapelveivel összhangban – megelőzhetőek legyenek Magyarországon a tavalyi spanyolországi vagy New York-ihoz hasonló méretű, több 100 megbetegedéssel járó járványok. Az elmúlt 10 év tudományos vizsgálati eredményei a Legionella hazai előfordulásáról azt mutatják,…

Alkoholos állapot ellenőrzése

Előfordul, hogy a munkavégzésre alkalmas állapot (1993. évi XCIII. törvény 60.§ (1)) például alkoholos befolyásoltság gyanúja miatt nem valósul meg.   Mit tehet a munkáltató? Alkohol tesztert (törős szonda), vagy digitális alkohol szondát alkalmazva győződik meg a munkavállaló alkoholos állapotáról. Ajánlott írásban meghatározni a vizsgálat rendjét (ki végezheti el-jogosultságok, milyen eszközzel, milyen esetekben történhet vizsgálat, mi…

Emelőgép kezelői jogosultság

Emelőgép kezelői jogosultság szükséges: Valamennyi emelőgép kezeléséhez kell kezelői jogosultság. A gépi hajtású emelőgépek kezeléséhez államilag elismert szakképesítés szükséges. (47/1999. (VIII. 4.) GM. Rend. Emelőgép Biztonsági Szabályzat I. Fejezet 5.1) Emelőgépet önállóan az a személy kezelhet, aki 18. életévét betöltött, vagy szakmunkás, a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint (33/1998.(VI.24.) NM. r. 4. sz. melléklet)…

Kiknek kell tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt alkalmazniuk

Az üzemeltetőnek aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva, megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, vagy szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodnia a létesítmény tűzvédelméről. 1996. évi XXXI. törvény 19.§     2019.04.26-tól. (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, b) az általuk üzemeltetett,…

2015. évi munkavédelmi ellenőrzési terv

A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁGA 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE (részlet) 2015. II. negyedév: Faipari tevékenységek célvizsgálata. A célvizsgálat indokolása: Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet l/a. számú mellékletében 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1/a. melléklet -ben nevesített veszélyesnek minősülő munkaeszközök…