Helyhez kötött légszennyező források bejelentése

Ön tudta, hogy ha 140 kW th meghaladó névleges bemenő hőteljesítményű füstgázt kibocsátó tüzelőberendezést használ, az bejelentés köteles a területileg illetékes kormányhivatal felé! Engedélyköteles légszennyező pont- és diffúz forrás engedély nélküli üzemeltetése, légszennyező forrásonként: 1 000 000 Ft bírsággal is sújtható  a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről című rendelet 9. számú melléklete alapján! Mielőtt bármilyen bejelentést tehetne…