Környezetvédelmi tipp: Hulladékok bejelentése veszélyes, nem veszélyes hulladékok, hulladékgazdálkodási bírság

közÖn tudta, hogy a tevékenységei során keletkezett hulladékokat* nyilván kell tartania, adatot kell szolgáltatnia és gondoskodnia kell az ártalmatlanításáról, elszállításáról? Ha ezt nem teszi a Környezetvédelmi Hatóság hulladékgazdálkodási bírságot szabhat ki a 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról nevű rendelet alapján! * Kivétel: az ingatlanon, telephelyen keletkező települési hulladékok tekintetében,…