Beindult a parlagfű szezon

Idén is mint az elmúlt években már megszokhattuk az augusztus vége a parlagfű pollenterhelésének maximuma. Sajnos egyre többen allergiásak a növényre. Az alábbi oldalakon hasznos információk találhatóak a témával kapcsolatban.   Az Országos Környezetegészségügyi Intézet honlapján az aktuális heti pollenhelyzetről kaphatunk tájékoztatást:                   Pollenhelyzet A heti jelentések…

Hasznos tanácsok hőségriadó idejére

Az idei nyáron még előfordulhat, hogy a napi átlaghőmérséklet eléri vagy meghaladja a 25 C fokot, így az is megtörténhet, hogy az ÁNTSZ hőségriadót rendel el. – 1. fokú hőségriasztás, tájékoztatási fokozat (minimum hőm.: 20-21 C, max.:30-32 C). – 2. fokú hőségriasztás, hőhullám (legalább három egymást követő nap eléri vagy meghaladja a fent említett hőmérsékleteket).…

A leggyakoribb munkavédelmi mulasztások a munkavédelmi hatóság 2012. I. negyedévi ellenőrzéseinek tapasztalatai alapján

A leggyakoribb munkavédelmi mulasztások a munkavédelmi hatóság 2012. I. negyedévi ellenőrzéseinek tapasztalatai alapján. Az alábbi felsorolásban a Nemzeti Munkaügyi Hivatal – Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának éves ellenőrzési tervének I. negyedéves tapasztalatai alapján a leggyakoribb mulasztások miatti intézkedések láthatóak.   Munkavédelmi intézkedések* a leggyakoribb mulasztások miatt: – Üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságtechnikai hiányosságok (védőburkolat, biztonsági berendezés stb.). – Elsősegélynyújtás megszervezési, elsősegélyhelyek kialakítási, felszerelési, jelölési…

Pszichoszociális kockázatok, munkahelyi stressz megelőzése

A munkahelyi stressz jelenti az egyik legnagyobb egészségügyi és biztonsági kihívást Európában.  A stressz  ugyanis nem csupán az egyének egészségét és biztonságát befolyásolja, hanem a szervezetek és a nemzetgazdaságok állapotát is. Megbetegít a munkahelyi stressz A munkahelyi stressz olyan feszültséget tükröz, amely az egyénnel szemben támasztott környezeti igények és az egyén képességei (lehetőségei) között  alakul…

Veszélyes anyagokkal és készítményekkel végzett tevékenység bejelentésében történt változások

A veszélyes anyaggal végzett tevékenység, és a tevékenységben bekövetkezett változás bejelentésében 2012.04.15-től lényeges változás történt. A bejelentés  elektronikus úton a Kormányzati Portálon az Általános Nyomtatványkitöltő, vagy az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer által tehető meg. A bejelentés a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 9.§…

Dohányzóhelyek kijelölése, nemdohányzók védelme, szivarszoba

Ön tudta, hogy 2012. január elsejétől csak nyílt légterű dohányzóhelyeket lehet kijelölni? (1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Mvt.) 38. §)  Kivételek, zárt légterű dohányzóhely kijelölhető: –   (1999. évi XLII. tr. (Nvt.) 2. § (5)) a munkavállalók részére, ahol a munkahelyi klíma zárttéri munkahelyen a külön jogszabályban meghatározott korrigált effektív hõmérséklet a 24 °C-ot meghaladja,…

Tűzcsapok felülvizsgálata, ellenőrzése

Ön tudta, hogy a föld alatti tűzcsapokat, a föld feletti tűzcsapokat, illetve az épületekben található száraz felszálló vezetékkel kialakított fali tűzcsapokat és szekrényeiket évente  felül kell vizsgáltatni. A tűzcsap (föld feletti, föld alatti) évenkénti statikus nyomásának ellenőrzésekor a kifolyási nyomást 200 mm2 kiáramlási keresztmetszetnél vagy a tűzcsap vízhozamát is ellenőriztetni kell. 2020. január 22 -től: Az 54/2014. (XII. 5.)…

Lakóépületek tűzvédelme, közlekedőire vonatkozó előírások, virágelhelyezés

Ön tudta, hogy a lakóépületek, és a tömegtartózkodásra szolgáló épületek menekülésre szolgáló útvonalainak leszűkítése, illetve éghető anyagok, tárgyak kihelyezése (pl.: virágtartók, bútorok, fali szőnyeg stb.) vagy ezekkel való beépítése miatt a Tűzvédelmi Hatóság bírságot szabhat ki, ami akár 1.000.000 Ft-ig terjedhet?* A 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és…

Egyéni védőeszközök meghatározása,kiosztása

A munkavédelmi hatóság felügyelője jogosult a dolgozókat a munkavégzés alól felfüggeszteni, és bírságot szabhat ki a 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról alapján, ha a munkavégzéshez nem használnak a munkavállalók egyéni védőeszközt!   Mikor történhet ez meg?* Például: munkavállaló egészségét, testi épségét közvetlenül fenyegető veszély esetén, vagy határértéket meghaladó…

Környezetvédelmi tipp: Hulladékok bejelentése veszélyes, nem veszélyes hulladékok, hulladékgazdálkodási bírság

közÖn tudta, hogy a tevékenységei során keletkezett hulladékokat* nyilván kell tartania, adatot kell szolgáltatnia és gondoskodnia kell az ártalmatlanításáról, elszállításáról? Ha ezt nem teszi a Környezetvédelmi Hatóság hulladékgazdálkodási bírságot szabhat ki a 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról nevű rendelet alapján! * Kivétel: az ingatlanon, telephelyen keletkező települési hulladékok tekintetében,…