Munkavédelmi dokumentációk (munkavédelmi szabályzat)

Munkavédelmi szabályzatot a munkaadóknak nem kell készíttetnie, mert egyéb dokumentumokban szabályozhatják az alábbi előírásokat: – Munkába álláskor munkavédelmi oktatás igazolhatóan (pl. oktatási naplóban) és évente ismétlődő oktatás a munkavállalóknak. – Munkavállalók munkavédelmi oktatásának tematikája, – Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok és a sérülékeny csoportok foglalkoztatására vonatkozó előírások rendje, – Egyéni védőeszközök juttatási rendje, – Egyéb dokumentációk: Pl.…

Tűzvédelmi oktatás gyakorisága

A MUNKAVÁLLALÓK TŰZVÉDELMI OKTATÁSÁT AZ ALÁBBIAK ALAPJÁN ÉS GYAKORISÁGGAL KELL MEGTARTANI.  A munkáltató tűzvédelmi oktatással kapcsolatos  kötelességei a 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 22.§ (3) találhatóak.   – Munkába lépés előtti tűzvédelmi oktatás. – Legalább évenkénti tűzvédelmi továbbképzés. – Soron kívüli (rendkívüli) tűzvédelmi oktatás. (pl: tűzeset kapcsán) –…

Kinek kell tűzvédelmi szabályzatot készíttetni

Kiknek kell tűzvédelmi szabályzatot készíttetni? 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról  2016.01.01-től. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek…

Megcsúszás és megbotlás miatti balesetek megelőzése

A Munkafelügyeleti Vezetők Bizottsága (SLIC) 2014-ben a megcsúszások és megbotlások megelőzését célzó kampányt indít. A kampány előkészítésére és koordinálására munkacsoportot hoztak létre, melynek feladata az ellenőrzési, valamint a munkaadókat és munkavállalókat célzó tájékoztató kampány előkészítése. A kampányba Magyarország is bekapcsolódik, a munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenységén keresztül. Ez azt jelenti, hogy a munkavédelmi felügyelők 2014. áprilisától…

Egyszerűsített foglalkoztatás,idénymunka vagy alkalmi munka orvosi alkalmassági vizsgálata.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 60. § (1) bekezdésében foglalt előírás alapján a munkavállaló csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát.   A 2010. évi LXXV. törvény 6. §-ában foglaltak értelmében a munkavégzés megkezdése előtt a munkáltatónak meg kell győződnie arról,…

Változások a kéményseprő ipari közszolgáltatással kapcsolatban

  2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről 2. § (1)  A kéményseprő-ipari tevékenységet – a 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kivétellel – a) a Kormány által kijelölt szervezet (a továbbiakban: kéményseprő-ipari szerv) közfeladatként aa) a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan esetében, ab) a kizárólag az…

2014. évi munkavédelmi ellenőrzési terv

A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁGA 2014. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE (részlet) 2014. I. félév: Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó munkavédelmi követelmények teljesítésének célvizsgálata egészségügyi szolgáltatóknál. A…

A raktári gépi anyagmozgatás veszélyei

A tehergépjárművek elengedhetetlen kelléke a kerékkitámasztó ék.  6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 104.§ Legalább két – a jármű rögzítésére alkalmas, megfelelő méretű és teherbírású és egy személy által könnyen kezelhető – kerékkitámasztó éket kell készenlétben tartani a) minden járművön, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 3500…

Veszélyes anyagok tárolása

A veszélyes anyagokat és készítményeket, mint pl. a különféle vegyszereket, festékeket, tisztítószereket, festék és tisztító spray-ket  megfelelő módon kell tárolni. A veszélyes anyag tárolót az alábbiaknak megfelelően kell kialakítani: – Zárható, elkerített, járműközlekedéstől védett helyen. – Nem éghető, jól szellőző. – A tároló felületek sima, megfelelő teherbírásúak. – Tegye lehetővé az üres és teli edényzetek…

Gépi hajtású targoncák dokumentumai és kezelői jogosultságok

  A targonca üzembe helyezésének dokumentumai (MSZ 16226:2012): –          Megfelelőségi tanúsítvány. –          Megfelelőségi nyilatkozat. –          Használati utasítás, (kezelési, karbantartási utasítás). –          Alkalmassági, vagy fővizsgálati jegyzőkönyv. –          Tanúsítvány zajvizsgálatról, ha indokolt. –          Időszakos vizsgálatok rendje. –          Műbizonylat a hajlékony vonóelemről. –          Targonca gépkönyve. –          Emelőgépnapló. –          Hatósági engedélyek, ha szükségesek.       –    Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálati…