Pszichoszociális kockázatok, munkahelyi stressz megelőzése

A munkahelyi stressz jelenti az egyik legnagyobb egészségügyi és biztonsági kihívást Európában.  A stressz  ugyanis nem csupán az egyének egészségét és biztonságát befolyásolja, hanem a szervezetek és a nemzetgazdaságok állapotát is. Megbetegít a munkahelyi stressz A munkahelyi stressz olyan feszültséget tükröz, amely az egyénnel szemben támasztott környezeti igények és az egyén képességei (lehetőségei) között  alakul…

Részletek

Veszélyes anyagokkal és készítményekkel végzett tevékenység bejelentésében történt változások

A veszélyes anyaggal végzett tevékenység, és a tevékenységben bekövetkezett változás bejelentésében 2012.04.15-től lényeges változás történt. A bejelentés  elektronikus úton a Kormányzati Portálon az Általános Nyomtatványkitöltő, vagy az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer által tehető meg. A bejelentés a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 9.§…

Részletek

Dohányzóhelyek kijelölése, nemdohányzók védelme, szivarszoba

Ön tudta, hogy 2012. január elsejétől csak nyílt légterű dohányzóhelyeket lehet kijelölni? (1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Mvt.) 38. §)  Kivételek, zárt légterű dohányzóhely kijelölhető: –   (1999. évi XLII. tr. (Nvt.) 2. § (5)) a munkavállalók részére, ahol a munkahelyi klíma zárttéri munkahelyen a külön jogszabályban meghatározott korrigált effektív hõmérséklet a 24 °C-ot meghaladja,…

Részletek

Tűzcsapok felülvizsgálata, ellenőrzése

Ön tudta, hogy a föld alatti tűzcsapokat, a föld feletti tűzcsapokat, illetve az épületekben található száraz felszálló vezetékkel kialakított fali tűzcsapokat és szekrényeiket félévente  felül kell vizsgáltatni. A tűzcsap (föld feletti, föld alatti) évenkénti statikus nyomásának ellenőrzésekor a kifolyási nyomást 200 mm2 kiáramlási keresztmetszetnél vagy a tűzcsap vízhozamát is ellenőriztetni kell. 2015.március 6-tól: Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet…

Részletek

Lakóépületek tűzvédelme, közlekedőire vonatkozó előírások, virágelhelyezés

Ön tudta, hogy a lakóépületek, és a tömegtartózkodásra szolgáló épületek menekülésre szolgáló útvonalainak leszűkítése, illetve éghető anyagok, tárgyak kihelyezése (pl.: virágtartók, bútorok, fali szőnyeg stb.) vagy ezekkel való beépítése miatt a Tűzvédelmi Hatóság bírságot szabhat ki, ami akár 1.000.000 Ft-ig terjedhet?* A 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és…

Részletek

Egyéni védőeszközök meghatározása,kiosztása

A munkavédelmi hatóság felügyelője jogosult a dolgozókat a munkavégzés alól felfüggeszteni, és bírságot szabhat ki a 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról alapján, ha a munkavégzéshez nem használnak a munkavállalók egyéni védőeszközt!   Mikor történhet ez meg?* Például: munkavállaló egészségét, testi épségét közvetlenül fenyegető veszély esetén, vagy határértéket meghaladó…

Részletek

Környezetvédelmi tipp: Hulladékok bejelentése veszélyes, nem veszélyes hulladékok, hulladékgazdálkodási bírság

Ön tudta, hogy a tevékenységei során keletkezett hulladékokat* nyilván kell tartania, adatot kell szolgáltatnia és gondoskodnia kell az ártalmatlanításáról, elszállításáról? Ha ezt nem teszi a Környezetvédelmi Hatóság hulladékgazdálkodási bírságot szabhat ki a 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról nevű rendelet alapján! * Kivétel: az ingatlanon, telephelyen keletkező települési hulladékok tekintetében, amennyiben…

Részletek

Helyhez kötött légszennyező források bejelentése

Ön tudta, hogy ha 140 kW th meghaladó névleges bemenő hőteljesítményű füstgázt kibocsátó tüzelőberendezést használ, az bejelentés köteles a területileg illetékes kormányhivatal felé! Engedélyköteles légszennyező pont- és diffúz forrás engedély nélküli üzemeltetése, légszennyező forrásonként: 1 000 000 Ft bírsággal is sújtható  a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről című rendelet 9. számú melléklete alapján! Mielőtt bármilyen bejelentést tehetne…

Részletek

Tűzvédelmi biztonsági jelek kihelyezése, irányfények ellenőrzése

Jó ha tudja, hogy meglévő építményekben, és épületekben is biztonsági (menekülési, tűzvédelmi, és veszélyhelyzeti) jeleket kell kihelyezni, akár a meglévő biztonsági világítás mellett is, ha az nem teljes körű. Hova kell és mit?  2015. március 6-tól.  (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet OTSZ.) biztonsági jel: Meghatározott mértani forma, szín és képjel (piktogram) kombinációjával létrehozott, rögzített elhelyezésű jel,…

Részletek

Orvosi alkalmassági vizsgálatok,előzetes, időszakos, záróvizsgálat

Ön tudta, hogy ha munkavállalója nem rendelkezik érvényes munkaköri alkalmassági vizsgálattal, azonnali hatállyal felfüggesztheti a munkavállaló munkavégzését a munkavédelmi felügyelő és bírságot szabhat ki?  Az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.), és a 273/2011. (XII.20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról. Az alábbiakban összefoglaltam a vizsgálatok megnevezését és lényegi tartalmukat. Természetesen…

Részletek