2015. évi munkavédelmi ellenőrzési terv

A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁGA 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE (részlet) 2015. II. negyedév: Faipari tevékenységek célvizsgálata. A célvizsgálat indokolása: Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet l/a. számú mellékletében 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1/a. melléklet -ben nevesített veszélyesnek minősülő munkaeszközök…